MILKANDCOOKIES.EE

KASUTUSTINGIMUSED

Milk & Cookies OÜ, registrikood 12992231, aadress Liivamäe 8-45, Tallinn, Harju maakond, 10113 (edaspidi nimetatud

Teenuse osutaja), ja klient, kes vormistab milkandcookies-es tellimuse ning identifitseerib end sisestades tellimusele oma

isikuandmed (edaspidi nimetatud Teenuse kasutaja), sõlmivad käesoleva milkandcookies.ee kasutuslepingu (edaspidi nimetatud

Kasutusleping).

1. E-pood

1.1. Milkandcookies.ee on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse

kasutajale. 

1.2. Milkandcookies.ee on Teenuse osutajale kuuluv domeen.

2. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja

muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse milkandcookies.ee teenusesse muudatusi. 

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teatada sellest Teenuse

kasutajale. 

2.4. Milkandcookies.ee -s pakutavaid tooteid müüakse ainult füüsilistele isikutele. 

2.5. Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane Eesti resident ning et ta on teovõimeline ja tema teovõimet ei ole

piiratud.

3. Tooted ja ostu sooritamine

3.1. Kuvatavate toodete juurde on reeglina märgitud kui kaua nende tellimine aega võib võtta. Milkandcookies.ee-s kuvatud

toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või milkandcookies.ee programmides. 

3.2. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab milkandcookies.ee töötaja Teenuse kasutajaga

ühendust, pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja

kvaliteediga, või tagastab raha Teenuse kasutajale. Raha tagastatakse hiljemalt kümne (10) kalendripäeva jooksul. 

3.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest milkandcookies.ee -s.

Milkandcookies.ee-s olevad tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu. 

3.4. Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi,

perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasuma toote eest valitud

viisil (pangalink või arve). 

3.5. Teenuse kasutaja avaldab ja kinnitab, et ta soovib ja nõustub maksma kogu toote ostuhinna enne Teenuse osutajapoolset

tellimuse täitmist. Kui Teenuse kasutaja valib tasumiseks maksmise pangalingi kaudu, siis kohustub Teenuse kasutaja koheselt

tellimuse vormistamise käigus pangalingi kaudu toote ostuhinna ära tasuma. Kui Teenuse kasutaja soovib tasuda toote eest

arvega, siis kohustub ta seda tegema hiljemalt kolme (3) kalendripäeva jooksul arvates tellimuse vormistamisest. Tellimus

pööratakse täitmisele pärast raha laekumist Teenuse osutaja arveldusarvele. Osapoolte kokkuleppel on erandid võimalikud.

3.6. Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse

kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede

eest. 

3.7. Müük toimub siis kui Teenuse kasutaja on teinud milkandcookies.ee-s tellimuse, sisestanud kõik vajalikud andmed ning

tasunud tellimuse eest.

4. Hinnad

4.1. Kõik milkandcookies.ee-s olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu. 

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta milkandcookies.ee-s kuvatavaid hindu. Kui Teenuse osutaja on

milkandcookies.ee-s muutnud hindu pärast Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub

Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole

õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

5.1. Vastavalt toote olemusele ja kaalule on võimalik tooted kätte toimetada kahel (2) erineval viisil: 

5.1.1. Tooted toimetatakse Teenuse kasutajani (tellimuses märgitud kättetoimetamise aadressile) Eesti Vabariigi piires Eesti

Posti liht maksikirjaga toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse

osutaja; 

5.1.2. Tooted toimetatakse Teenuse kasutaja poolt valitud kaubanduskeskuse DPD pickup pakiautomaati toote juurde

kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja, kui tellimuse summa on

suurem kui 200 eurot. Kui tellimuse summa on alla 200 euro, siis peab Teenuse kasutaja tasuma 2 eurot, kui soovib kaupa

saada DPD pickup pakipoodi

5.1.3. Tooted toimetatakse Teenuse kasutajani (tellimuses märgitud kättetoimetamise aadressile) Eesti Vabariigi piires DPD

kulleriga toote juurde kirjutatud aja jooksul. Sellise kättetoimetamise viisi korral tasub transpordi kulud Teenuse osutaja, kui

tellimuse summa on suurem kui 200 eurot. Kui tellimuse summa on alla 200 euro, siis peab Teenuse kasutaja tasuma 3,7 eurot,

kui soovib kaupa saada DPD kulleriga. 

5.1.4. Tellitud tooted on võimalik kätte saada ka meie kontorist, aadressil Nisu 19-5, Tallinn, 10317. Kui tellitud kaup on meil

laos olemas, siis anname me sellest e-maili teel teada (saadame kauba saadetise kinnituse) ning siis võib tööpäeviti kaubale

järgi tulla 9.00-17.00 andes sellest ette helistades teada. Selline kauba kättesaamise viis on alati tasuta. 

6. Lepingust taganemine enne Teenuse

osutajapoolset lepingu täitmist

6.1. Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu Teenuse osutajapoolset täitmist lepingust

taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest viivitamatult Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata

elektronposti aadressil info@milkandcookies.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse esitamise kuupäev ja tellimuse number, millest

soovitakse taganeda, ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon). 

6.2. Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani pärast Teenuse osutajapoolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust

taganemine vastavalt Kasutuslepingu punktile 7 – Tagastusõigus. 

6.3. Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutaja tasutud summa tagasi hiljemalt kümne (10) kalendripäeva jooksul alates

lepingust taganemise soovi kättesaamisest. 

6.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. Tagastusõigus

7.1. prilliraamide tagastamine. 

7.1.1. Milkandcookies.ee-st ostetud prilliraamidele kehtib neljateistkümne (14) kalendripäevane tagastusõigus. 

7.1.2. Prilliraamide tagastamiseks kohustub Teenuse kasutaja kõigepealt Teenuse osutajaga e-maili teel ühendust võtma ning

Teenuse osutaja väljastab Teenuse kasutajale tagastamise numbri. Ilma selle numbrita milkandcookies.ee-s ei aktsepteeri

prilliraamide Teenuse osutajale tagasi saatmist. 

7.1.3. Tagasi saadetud prilliraamid peavad olema: originaalpakendis ning sobilikud uuesti müümiseks, tagastatud

neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul arvates nende kättesaamisest, tagastamise numbriga, koopiaga tellimusest või

arvest ning soovitavalt põhjendusega, miks prilliraamid tagastatakse. 

7.1.4. Prilliraamide tagastamisega kaasnevad kulud kannab Teenuse kasutaja. 

7.1.5. Prilliraamide tagastamisel kohustub Teenuse osutaja kandma Teenuse kasutajale tagasi prilliraamide eest tasutud

summa hiljemalt kümne (10) kalendripäeva jooksul arvates prilliraamide Teenuse osutajale tagastamisest. Raha kantakse üle

samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7.2. Defektiga prilliraamid. 

7.2.1. Kui Teenuse kasutaja avastab kohe pärast prilliraami kasutama hakkamist, et tegemist võib olla defektse prilliraamiga,

siis kohustub Teenuse kasutaja sellest viivitamatult Teenuse osutajale teada andma ning tagastama prilliraami ja

originaalpakendi viivitamatult Teenuse osutajale ning lisama oma nime, tellimuse numbri ja põhjuse, miks prilliraamid

tagastatakse. 

7.2.2. Teenuse osutaja saadab prilliraamid tagasi tootjale ekspertiisi teostamiseks ning juhul, kui tootja ekspertiisi käigus selgub,

et tegemist on defektse prilliraamiga, siis on Teenuse kasutajal õigus saada defektse prilliraami asemele uus samasuguste

parameetritega prilliraam tasuta ning Teenuse osutajal on kohustus asendada defektne prilliraam uuega. 

7.2.3. Kui tootja ekspertiisi käigus selgub, et tegemist ei olnud defektse prilliraamiga ning prilliraami kasutamisel rikuti kasutus-

ja hooldustingimusi, siis ei ole Teenuse osutajal kohustust sellist prilliraami asendada ning Teenuse kasutaja kohustub tasuma

prilliraami hinna.

7.2.4. Prilliraami tagastamisega kaasnevad kulud kannab Teenuse kasutaja. Kui selgub, et tegemist oli defektse prilliraamiga,

siis hüvitab Teenuse osutaja Teenuse kasutajale prilliraami tagastamise mõistlikud kulud, mille kohta peavad olema

kuludokumendid.

8. Isikuandmed ja nende kasutamine

8.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete

töötlemiseks. 

8.2. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Teenuse osutaja

kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse

kasutajale. 

8.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine milkandcookies.ee-s tellimuse registreerimisel. 

8.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed: eesnimi, perekonnanimi,

kontakttelefon, elektronposti aadress, aadress: linn, tänav, maja, korter, postiindeks. 

8.5. Isikuandmeid töötleb Milk & Cookies OÜ, registrikood12992231, aadress Liivamäe 8-45, Tallinn,

Harju maakond 10113. 

8.6. Isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastatakse

vahendusteenust osutavaile ettevõtteile. 

8.7. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega. 

8.8. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele. 

8.9. Teenuse osutaja kohustub edastama Teenuse kasutaja isikuandmeid, kui seadus selleks

kohustab. 

8.10. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid

muuta või kõrvaldada andmed registrist. 

8.11. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud

elektronposti aadressile tellimuskinnituse.

9. Vastutus

9.1. Teenuse kasutaja kohustub kasutama milkandcookies.ee teenust üksnes seadustele ja headele

tavadele vastavatel eesmärkidel. 

9.2. Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide milkandcookies.ee teenuse kasutamist eeldavate

seadmete, tarkvara ja andmesidesüsteemide muretsemise ning korrashoidmisega seotud kulutuste,

samuti muude milkandcookies.ee teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest. 

9.3. Teenuse kasutaja vastutab täielikult Kasutuslepingu, seaduste või heade tavade vastasest

milkandcookies.ee teenuse kasutamisest Teenuse osutajale, teistele milkandcookies.ee teenuse

kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

10. Garantii

10.1. Teenuse osutaja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb tootja poolt.

10.2. Toote lepingutingimustele mittevastavusest on Teenuse kasutaja kohustatud Teenuse osutajat

viivitamatult teavitama, kuid mitte hiljem kui seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates nende

kasutusele võtmisest. 

10.3. Teenuse kasutajal on õigus tootel ilmnenud puuduste avastamise korral nõuda toote tasuta

asendamist. 

10.4. Müügigarantiiga on hõlmatud kõik tootel ilmnenud puudused, v.a. puudused, mis on tekkinud

Teenuse kasutaja süül. 

10.5. Ilmnenud toote puudustest Teenuse osutajale teatamisel (punkt 10.2) esitab Teenuse kasutaja

Teenuse osutajale prilliraamid, prilliraamide originaalpakendi ja tellimuse numbri. 

10.6. Teenuse osutaja ei vastuta toote puuduste eest, kui: 

10.6.1. Teenuse kasutaja on rikkunud toote kasutus- ja hooldustingimusi; 

10.6.2. nõue prilliraamide osas esitatakse hiljem kui seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates

prilliraamide kasutusele võtmisest; 

10.6.3. toodet on püütud iseseisvalt parandada; 

10.6.4. nõudele ei lisata prilliraame, prilliraamide originaalpakendit ja tellimuse numbrit. 

10.7. Tootele annab müügigarantii Milk & Cookies OÜ, registrikood 12992231, aadress Liivamäe 8-45,

Tallinn, Harju maakond 10113. 

10.8. Müügigarantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb Teenuse kasutajal pöörduda Milk &

Cookies OÜ töötaja poole saates meili e-posti aadressile info@milkandcookies.ee. 

10.9. Lisaks käesolevast punktist tulenevatele õigustele on Teenuse kasutajal ka muud seadusest

tulenevad õigused.

11. Erimeelsused

11.1. Kasutuslepingut puudutavad erimeelsused püütakse lahendada lepingupoolte vaheliste

läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt Eesti

Vabariigi seadusandlusele.

12. Kasutamistingimused

12.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik. 

12.2. Tellimuse esitamisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun milkandcookies.ee

kasutamise tingimustega”, Teenuse kasutaja kinnitab, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud

tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega. 

13. Lõppsätted

13.1. Juhul, kui mingi Kasutuslepingu säte osutub seaduste või muude õigusaktide vastuvõtmise,

muutmise või tühistamise tagajärjel nendega vastuolus olevaks, ei mõjuta see ülejäänud

Kasutuslepingu sätete kehtivust ning Teenuse osutaja võtab tarvitusele abinõud seadusandlusele

mittevastava sätte asendamiseks uue legitiimse sättega. 

13.2. Kasutuslepingus kasutatud punktide pealkirjad on mõeldud üksnes viitamiseks ning

Kasutuslepingu teksti lugemise kergendamiseks. Pealkirjad ei oma õiguslikku tähendust

tõlgendamisel.